“Những ngày này, bằng các loại phương tiện, nhiều đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước đã và đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhằm chung tay giúp đồng bào vùng lũ..”

Các tổ chức thiện nguyện khắp cả nước chuyển hàng cứu trợ đến cho người dân vùng lũ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các tổ chức thiện nguyện khắp cả nước chuyển hàng cứu trợ đến cho người dân vùng lũ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các tổ chức thiện nguyện khắp cả nước chuyển hàng cứu trợ đến cho người dân vùng lũ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Những túi quần áo được đóng gói cẩn thận chuyển đến người dân huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các tổ chức thiện nguyện khắp cả nước chuyển hàng cứu trợ đến cho người dân vùng lũ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các tổ chức thiện nguyện khắp cả nước chuyển hàng cứu trợ đến cho người dân vùng lũ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Mặt trận Tổ Quốc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhận quà cứu trợ từ khắp nơi để chuyển đến tay người dân vùng lũ. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Tin mới nhất
Cùng chuyên mục